Miesiąc: Grudzień 2019

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Umowę o pracę możemy rozwiązać zasadniczo na kilka sposobów. Większa cześć z nich jest zupełnie oczywista i nie ma tu żadnych problemów natury prawnej. Każdy z nas przykładowo wie, że umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu np. po upływie czasu na jaki została zawarta. Jednak pracownikom przysługuje też prawo do wcześniejszego rozwiązania […]